خانه تکنولوژی اختصاصی دیجیت نست

اختصاصی دیجیت نست

آموزش تصویری ساخت ایمیل (E-Mail)

نحوه ساخت ایمیل

ایمیل یا پست الکترونیک (Electronic mail or email or e-mail) یک روش فرستادن و دریافت کردن پیام بین مردم با استفاده از دستگاه‌های الکترونیک است. ایمیل از طریق شبکه رایانه‌ای که امروزه به نام اینترنت شناخته می‌شود، کار می‌کند. با آموزش تصویری ساخت ایمیل های مختلف از قبیل Yahoo، Gmail و Microsoft و نیز ساخت ایمیل ایرانی در دیجیت نست …

مطالب تصادفی